Wat is de OVAP?

De OVAP is een vereniging van tandartsen met interesse voor orthodontie. De vereniging zet zich in voor het bevorderen van de orthodontie door tandartsen in de breedste zin van het woord. Dat doet de vereniging door:

  • het organiseren van cursussen, congressen en lezingen.
  • door betrokken te zijn bij overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit en andere overheidsinstellingen over onderwerpen die de orthodontische beroepsuitoefening van de tandarts raken.
  • door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de koepelorganisaties van tandartsen de NMT en de ANT.
  • door voorwaarden te scheppen voor het bevorderen van kwaliteit van de zorgverlening door hun leden,
  • door het behartigen van belangen van leden waar het gaat om de orthodontische praktijkvoering.

 

Het merendeel van de leden voert orthodontische behandelingen uit in hun tandartspraktijk. Daar zijn tandartsen bij die enkele orthodontische behandelingen per jaar uitvoeren, andere collega’s hebben hun praktijk voor een groter deel (sommige zelfs volledig) aan de orthodontie gewijd.

Wat kost het lidmaatschap van de OVAP en hoe wordt u lid?

Het lidmaatschap kost € 100,- per jaar. Eenmalig wordt € 25,- entreekosten geheven. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar en wordt, als niet vóór 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd, stilzwijgend verlengd.

Leden kunnen een digitaal exemplaar van de OVAP statuten, het Huishoudelijk Reglement en het OK-reglement aanvragen via een bericht aan de ledenadministratie

Aanmelden voor het lidmaatschap kan hier.
Meer informatie? stuur een bericht aan de ledenadministratie of bel: 06 12369724

Bezoek ook de website van het OK Register: www.okregister.nl

 

 

 De OVAP is lid van:

FTWV logo    agenda ftwv

congresbanner2019